Nyheter

Nytt 2017

Ny utrustning kommer: Videoendoskop för undersökning av luftvägar, urinvägar mm. Ett gastroskop för undersökning av matstrupe och magsäck. Bra vid misstänkt magsår, vid återkommande kolik eller återkommande foderstrupsförstoppning. Ett nytt ultraljud för bättre undersökningen och bedömning av skador på senor, ligament och gaffelband.

2015-03-11

Nu är äntligen den nya bilen klar.

2015-03-14

Hembesök