Ny utrustning 2017

Det blir ett nytt ultraljud för att bättre kunna diagnosticera skador på senor, gaffelband och ligament. Dessutom ett videoendoskop för undersökning av t ex luftvägar men även urinblåsor. Ett gastroskop inhandlas också för att kunna undersöka matstrupe och magsäck. Bra vid misstänkt magsår, återkommande kolikanfall eller återkommande foderstrupsförstoppningar.